» Ochrana osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

EAGLE 39 s.r.o. respektuje vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu. Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést jen nejnutnější údaje.
     Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.
     Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést při odeslání samotné objednávky alternativní adresu dodání. Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu v našem obchodě znovu, jsou uloženy v naší databázi, kde jsou chráněny před zneužitím. Zaručujeme se, že údaje nepředáváme nikomu dalšímu a slouží pouze pro naši potřebu. Během vašeho používání obchodu jsou shromažďovány vaše objednávky, to je nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a také vaší zpětné kontrole. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.
     Dále můžeme poskytovat důvěryhodným třetím stranám nebo veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje, avšak tato statistika neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.